Aktuální stav v den dokončení prací (17.07.2013):

Po 8-mi letech se konečně podařilo dokončit boží muka Marie Magdalské v Pohodnici.
Závěrečné práce proběhly s vydatnou pomocí Zuzanky a zejména Danečka od 12.07. do 17.07.2013.

Muka byla doplněna o dřevěnou podlážku a štítek, ale hlavně byla instalována lavice se stolem, stříškou a informačním sloupkem. Od 17.07.2013 je tedy možné se na místě zastavit, spočinout a chvilku pobýt. Pro kolemjdoucí a kolemjedoucí je k dispozici místo k zamyšlení, posezení. Informační text popisuje a vysvětluje: "O co tady jde".

 

17.07.2013
 

17.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

17.07.2013

 


Dokumentace postupu výstavby:

Myšlenka na vystavění zcela nových božích muk v České krajině mne napadla již dávno, ale najít místo, kde by bylo vhodné a možné postavit malou stavbu v krajině nebylo úplně snadné.

Výchozí předpoklady byly dány:

Hezké místo s výhledem
zasvěcení Marii Magdalské
Materiál: beton. 

Reálný počátek počátek budování se datuje do léta roku 2005, kdy po souhlasu místně příslušné farnosti jsem začal vyrábět formu pro budoucí betonový odlitek. 

 

Základy - říjen 2005

Výkop pro základy - říjen 2005

 

Beton do základů - říjen 2005

Beton do základů - říjen 2005

 

Beton do základů - říjen 2005

Základ - říjen 2005

 

Dokončená forma "šaluňk" - srpen 2006

Dokončená forma "šaluňk" - srpen 2006

 

Stěhování formy - srpen 2006

Stěhování formy - srpen 2006

 

Převezeno, ještě usadit na místo - srpen 2006

Převezeno, ještě usadit na místo - srpen 2006

 

Forma na místě - srpen 2006 

Forma na místě - srpen 2006

 

Dotěsněno, připraveno na betonáž - srpen 2006

Dotěsněno, připraveno na betonáž - srpen 2006

 

Trocha betonu, jen musí dovnitř horem - srpen 2006

Trocha betonu, jen musí dovnitř horem - srpen 2006

 

... a už se pumpuje - srpen 2006

... a už se pumpuje - srpen 2006

 

... jen pánové od fochu mají připomínky - srpen 2006

... jen pánové od fochu mají připomínky - srpen 2006

Při pumpování betonu se podivně kroutilo ukotvení formy a hrozilo, že se celá forma zvedne a beton vyteče, Po diskuzi (viz. foto) jsme se koletivně rozhodli, že se sejdeme za týden znovu a zbývající polovinu betonu doplníme až ztuhne první polovina.

 

Dobetonováno, včetně soklu - srpen 2008

Dobetonováno, včetně soklu - srpen 2008

 

Odstranění šalování - listopad 2006

Odstranění šalování - listopad 2006

 

Betonový štuk

Úpravy povrchu, dobetonování spár, vyhlazení povrchu - říjen 2009

 

 

Terénní úpravy - květen 2012

Terénní úpravy - květen 2012

 

Nabílení betonu a osazení kříže - červen 2012

Nabílení betonu a osazení kříže - červen 2012

 

Dřevo pro výrobu kříže jsou trámy z roku 1934, které již dosloužily svému původnímu účelu. Dřevěný kříž není impregnován a měl by být jedinou součástí muk, která může podléhat povětrnostním vlivům.

 

Návoz štěrku - dokončování terénních úprav - červen 2012 

Návoz štěrku - dokončování terénních úprav - červen 2012

 

Dokončení terénních úprav:

Přístup od Křeničné

Přístup od Křeničné

 

Přístup od Čími

Přístup od Čími

 

Plocha pro budoucí lavice

Plocha pro budoucí lavice

 


Kontakt

Adresa na vyžádání


Informace:
Změna velikosti písma:
Ctrl a +, Ctrl a -
nebo Ctrl a kolečko myši.na vyžádání
Petr.Daus